Hartstichting

Luister naar je hart

Hartfalen, de snelstgroeiende hartziekte van Nederland

Bij hartfalen werkt het hart geleidelijk steeds minder goed. Zo’n kwart mil­joen 63-plussers heeft het zonder het te weten. Een hart dat niet meer goed werkt veroorzaakt namelijk vaak vage klachten die worden afgedaan als ‘dat hoort bij het ouder worden’. Zoals vermoeidheid, kortademigheid en vocht vasthouden. Aan het hart wordt meestal niet gedacht, met alle risico’s van dien.

Creatieve strategie

Niet iedereen gaat even makkelijk naar de dokter. Het gevoel dat je de dokter zou lastigvallen met klachten die je niet meteen aan iets ernstigs doen denken, maakt het niet makkelijker.

De grootste uitdaging van de campagne was dan ook het koppelen van die vage klachten aan de mogelijkheid van hartfalen. Om de doelgroep alert te maken en tegelijk gerust te stellen gaven we een belangrijke rol aan een autoriteit (een huisarts) en aan een ervaringsdeskundige.

 

Campagne: Luister naar je hart

De campagne ‘Luister naar je hart’ riep de doelgroep op om te vertrouwen op de signalen van hun eigen lichaam. Een huisarts stelde de doelgroep gerust dat ze gewoon langs kunnen komen met hun vage klachten. Een ervaringsdeskundige gaf het goede voorbeeld door te vertellen welke klachten ze had en wat ze heeft gedaan om een diagnose te krijgen.
Ook gaven we handvatten voor de volgende stap met de ‘Hartenkaart’: een eenvoudige test op basis waarvan de doelgroep direct kon opmaken of het verstandig was om even langs de huisarts te gaan. En die meteen diende als ‘bewijs’ om aan de huisarts te laten zien. Een mooie combinatie van de gedragstechnieken autoriteit, social proof en boosting.

Het resultaat

In een jaar tijd zijn zeker drie miljoen mensen bereikt met een mix van online & offline middelen. Ruim 75.000 mensen hebben in dat eerste jaar de test gedaan. In het tweede en derde jaar kwamen daar nog eens 115.000 en 104.000 bij. Uitgaande van een kwalitatief campagneonderzoek schatten we in dat minstens 5000 mensen naar aanleiding van de campagne naar de huisarts zijn gegaan; ver boven de doelstelling van 2500. Het is daarmee een zeer succesvolle bewustwordings- en activatiecampagne.

logo

Wat:
Multimediacampagne over Hartfalen

Belangrijkste barrière:
Hier ga ik mijn huisarts toch niet mee lastigvallen

Oplossing:
Geruststellen met autoriteit, activeren met een eenvoudige test

Resultaat:
Ruim 75.000 online tests in het eerste jaar