Hartstichting

Iedereen een gezond hart, voor nu en later

Hoe inspireer je donateurs om extra te doneren?

Vaste donateurs van de Hartstichting krijgen meerdere keren per jaar het verzoek of ze een extra donatie willen doen. Drie keer per jaar betreft dat een verzoek waarbij onderzoek naar betere en snellere opsporing en behandeling van een specifieke hartziekte centraal staat. Hoe belangrijk dat ook is, een extra donatie vragen aan mensen die al geven, is altijd lastig. Je wilt ze niet het gevoel geven dat ze te weinig doneren of dat we ze overvragen.

Creatieve strategie

We gebruiken de extra donatievragen om donateurs te betrekken bij onderzoeken en doorbraken die zij mede mogelijk maken. Daarbij houden we rekening met de verschillende doelgroepen en voorkeuren. De een heeft meer interesse in feiten en het verhaal van een expert, de ander is meer gericht op emotie en wil graag de kant van de patiënt horen. Hier spelen we met de inhoud slim op in. Ook doen we AB-tests om te zien welke aanpak het beste resultaat oplevert. In de brieven en folder passen we gedragspsychologische technieken toe. Zoals anchoring in de vorm van een lijstje met

 

voorbeeldbedragen. We helpen donateurs in de goede richting door te laten zien wat bepaalde bedragen écht kunnen betekenen voor een onderzoek.

Campagne: op zoek naar de juiste metafoor

Steeds opnieuw zoeken we naar de juiste metafoor om te zorgen dat de doelgroep zich zo goed mogelijk kan voorstellen hoe het is om een bepaalde hart- of vaatziekte te hebben. En waarom specifieke onderzoeken zo belangrijk zijn. Zoals een afstand van twintig meter die voor hartpatiënten voelt als een marathon; een wc-slot als metafoor voor de relatie tussen gezonde darmen en een gezond hart; of letterlijk een bobbel in een envelop die je confronteert met de gevaren van een hersenaneurysma.

Resultaat

Dankzij het veelvuldig maken en testen van de DM’s leren we steeds beter hoe we de doelgroep raken en ertoe brengen om te doneren. Cijfers over response en donaties zijn vertrouwelijk en kunnen we dus niet communiceren.

 

logo

Wat:
Direct mails met een extra donatieverzoek aan donateurs

Belangrijkste barrière:
Alweer een donatieverzoek; ik geef toch al?

Oplossing:
Laten zien waar de extra donaties voor nodig zijn